Core Concept

Continuïteit door innovatie.

Transitiewijze2-2.jpg

De financiële sector bevindt zich in een overgangsfase van het internet tijdperk naar het communicatietijdperk. Mensen maken steeds meer gebruik van communicatietechnologie. Nieuwe technologie komt steeds rapper beschikbaar en maakt telkens nieuwere intuïtieve gebruiksvormen van dingen en diensten mogelijk. Communicatie technologie innovatie grijpt in op de werking van de financiële sector. 

Het Core Concept biedt een nieuwe weg naar de toekomst voor de gevestigde orde in de Nederlandse financiële sector. Het is een recept voor voortdurende bedrijfsvernieuwing, ontwikkeld dóór professionals, vóór professionals. Het stelt de banken en verzekeraars in staat zich op eigen kracht permanent aan te passen aan de nieuwste marktvereisten die voortvloeien uit communicatietechnologie innovatie. Met als doel dat zij beheersbaar en tijdig hun bakens kunnen verzetten in anticipatie op de marktontwrichting door (aanstaande) Fintech bedrijven. 

Het Core Concept bestaat uit: een organisch basisontwerp van het toekomstige financiële dienstverleningsbedrijf, een nieuwe manier van veranderen die enkelvoudige innovatie paart aan meervoudige renovatie en een centrale management aanpak van decentrale transitie van de bedrijfsinrichtingen. Toepassing van het Core Concept herstelt het marktvertrouwen, revitaliseert bestaande bedrijfsmodellen en elimineert doublures in bedrijfsconstructies. En het schept een essentiële verandercompetentie als strategisch wapen voor de toekomst.

Het Core Concept recept werkt vanuit bestaande veranderinitiatieven. Afspiegeling van veranderinitiatieven in het doelbeeld geeft zicht op eerder onzichtbare synergie opties, voorkomt onbedoelde desinvesteringen en schept budgetruimte voor vernieuwing. Toepassing van het Core Concept versterkt de business cases van bijvoorbeeld closed book (her)structurering, customer journey optimalisatie, productrationalisatie, straight through processing en digitalisering.

Toepassing van het Core Concept op (lopende) experimenten met innovatieve technologie leidt tot een natuurlijke inpassing in de tijdloze toekomstige bedrijfsinrichting. Applicaties kunnen vervangen worden zonder impact op de bedrijfsinrichting. De bedrijfsinrichting structureert de applicaties en niet (meer) andersom. Het internet der dingen maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Qua inhoud is het Core Concept geschikt voor de productgroepen sparen, beleggen, hypotheken, lenen, persoonsgebonden verzekeringen en objectgebonden verzekeringen. Qua markt: de retailmarkt inclusief werkgever-werknemer constructies die door ketenomkering van B2B2C tot C2B2B heringericht worden.

Bedrijven die de nieuwe manier van veranderen als een competentie ontwikkelen incorporeren permanent technologie innovatie in hun bedrijfsinrichting. De stapsgewijze vernieuwing van de bestaande bedrijfsinrichting leidt tot een eindstatus waarin de bedrijven de nieuwe normen stellen op het vlak van klant intimiteit, innovatieleiderschap en operationele uitmuntendheid. De verander competentie is bovendien een wapen voor diepgaande integratie van fusies en overnames. Voortdurend marktleiderschap wordt zo vanuit het nieuwe DNA mogelijk.